OBVESTILO O PREPOVEDI VNAŠANJA HRANIL V SLIVNIŠKO JEZERO